Management kvality

Společnost BEFATEAM s.r.o. je držitelem certifikátu systému managementu kvality ISO 9001:2016.

Naši zaměstnanci jsou vedeni k dodržování nastavených systémů a procesů, stanovených normou.